Rabu, 16 Oktober 2013

Sugihan Jawa & Sugihan Bali, Penyucian Buana Agung & Buana Alit, penyucian lahir dan batinLontar Sundarigama : Sungsang, wrehaspati wage ngaran parerebuan, sugyan jawa kajar ing loka, katwinya sugyan jawa ta ngaran, apan pakretin bhatara kabeh arerebon ring sanggar mwang ring parahyangan, dulurin pangraratan, pangresikan ring bhatara saha puspa wangi.

Kunang wwang wruh ing tattwa jnana, pasang yoga, sang wiku angarga puja, apan bhatara tumurun mareng madyapada, milu sang dewa pitara, amukti bante anerus tekeng galungan. Prakerti nikang wwang, sasayut mwang tutwan, pangarad kasukan ngaranya.

Sukra Kliwon, sugyan Bali, sugyan ing manusa loka, paknanya pamretistan ing raga tawulan, kewala sira apeningan anadaha tirta panglukatan, pabersihan ring sang Pandita.


Terjemahan bebasnya.....

Pada hari Kamis Wage Wuku Sungsang, dinamakan Parerebuan atau dengan istilah sugihan Jawa oleh masyarakat umum. Sugihan Jawa merupakan hari suci bagi umat dengan melakukan rerebu di sanggar dan di Parahyangan, disertai pangraratan dan pangeresikan, menghaturkan puja bagi Bhatara Yang Maha Suci.

Bagi orang yang mengetahui rahasia batin akan melakukan yoga, para pendeta melakukan puja tertinggi, bagi Tuhan, para dewa dan roh leluhur, umat menghaturkan persembahan, dan bersiap menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. Adapun sesajen keselamatan manusia terdiri atas sasayut tutwan atau disebut ngarad kasukan

Pada hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang, dinamakan sugihan Bali, hari suci bagi umat manusia. Maknanya adalah penyucian diri manusia lahir bathin, dengan cara mengheningkan pikiran, memohon air suci peruwatan dan pembersihan diri kepada pendeta.

Jadi artinya, sebagai umat Hindu, kedua hari raya Sugihan tersebut memang patut dua-duanya kita rayakan sesuai dengan maknanya masing-masing. Sugihan Jawa untuk melakukan pembersihan pada bhuwana agung (alam semesta) sedangkan saat sugihan Bali melakukan pembersihan pada bhuwana alit atau diri manusia.

Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Sugihan bukan berdasar pada keturunan. Misalnya keturunan dari Jawa, atau merupakan orang Bali asli. Namun, ini kembali berpulang pada diri masing-masing mengenai desa kala patra yang berlaku, beserta perkembangan yang terjadi, karena, seperti kata pepatah mengatakan, "Agama mawa tatwa, desa mawa cara"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar